Jaarverslag 2022

de Bibliotheek Kampen

Inleiding Bekijk de inhoud
Logo de Bibliotheek Kampen

Inleiding

Het jaar 2022 kende hoogte- en dieptepunten. Het, internationale, dieptepunt was de brutale inval in Oekraine op 24 februari. De stroom vluchtelingen kwam op gang en Kampen (gemeente, kerkgenootschappen en particulieren) bood heel snel onderdak. Samen met WijZ en Het Leger des Heils hebben we binnen De Stadskazerne Café Paatje aangepast om als huiskamer te fungeren.


Een mooi moment was in 2022 de certificering van het Taalpunt en de verdere ontwikkeling van de samenwerkingen met onze partners binnen Kampen. In de aanloop naar de verkiezingen stonden we op de markt met de kunstinstallatie ‘de kieskeet’, die we samen met Stadkamer Zwolle ontwikkelden. Hierover verder meer. Wij wensen u plezier met het lezen van ons jaarverslag.

Inhoudsopgave

Ontwikkelingen in de Bibliotheek Kampen
Ontwikkelingen in de Bibliotheek
 • Ontwikkelingen in de bibliotheek
 • Landelijke agenda bibliotheek
 • Medewerkers en vrijwilligers
 • Scholing/bevorderen van deskundigheid
 • Uitwisseling
 • Samenwerking met andere bibliotheken
 • SAMBIQ/De Stadskazerne/WijZ/Onderwijs
 • Raad van Toezicht
 • Meerjarenbeleidsplan
Team Jeugd & Educatie
Team Jeugd & Educatie
 • Team Jeugd en Educatie
Team Participatie & Inspiratie
Team Participatie & Inspiratie
 • Team Participatie & Inspiratie
 • SDG's, duurzaamheid en democratie
Hoogtepunten
Team Publieksservice
 • Team Publieksservice
Achter de schermen
Feiten en cijfers
 • Collectie en omvang van de collectie
 • Uitleningen
 • Uitleningen per vestiging
 • Leners
 • Bezoekers