Activiteiten

Team Jeugd &

Educatie

Team Jeugd & Educatie

Het team Jeugd en Educatie werkt structureel samen met de kinderopvang (34 locaties), het basisonderwijs (26 scholen) en ook steeds meer met het voortgezet onderwijs (2 locaties in 2021). We zetten kort op een rijtje hoe deze samenwerking er dit jaar uitzag:

 • BoekStart in de kinderopvang (een effectief programma om voorlezen op de kinderopvang te professionaliseren) is ondanks Corona zo goed mogelijk gecontinueerd. Dit jaar waren verspreid over 34 locaties 42 getrainde voorleescoördinatoren actief. Zij hebben, met ondersteuning van onze voorleesconsulenten, gezorgd dat het voorleesbeleid ondanks alle beperkingen zo goed mogelijk uitgevoerd werd.
 • De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het primair en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheek en school structureel, planmatig en opbrengstgericht samenwerken aan taalontwikkeling en leesmotivatie van kinderen en jongeren. In 2022 werkten we intensief samen met 26 scholen voor primair onderwijs en 2 scholen voor voortgezet onderwijs.
 • We investeren continu in het professionaliseren en inspireren van onze partners in kinderopvang en onderwijs. Dit jaar kozen we voor een aangepaste werkwijze: we boden 2 grootschalige webinars aan en werkten in een intensief begeleidingstraject samen met een select groepje scholen (thema: digitale prentenboeken). Over de succesvolle webinars lees je meer onder ‘Hoogtepunten’.
 • Op 8 locaties haken we BoekStart in de kinderopvang en dBos in elkaar en werken aan een doorgaande lijn rondom taal en voorlezen van 0 tot 6 jaar. Met kinderopvang en school zorgen we voor een samenhangend voorleesbeleid op deze locaties en maken we afspraken om meer laagtaalvaardige ouders te bereiken. Zo lenen ouders op deze locaties bijvoorbeeld boeken uit de schoolbibliotheek (die uitgebreid is met boeken voor kinderen tot 4 jaar).

De nieuwe schoolbibliotheek op School met de Bijbel Het Visnet in Grafhorst.

Daarnaast is ons doel om zoveel mogelijk ouders en kinderen te stimuleren tot voorlezen, lezen en samen genieten van mooie boeken. Voor de doelgroep 0-12 jaar organiseren we jaarlijks terugkerende activiteiten rondom de landelijke leesbevorderingscampagnes (Kinderboekenweek, Voorleesdagen etc), eenmalige activiteiten samen met ons netwerk en hebben we een wekelijks aanbod ter ondersteuning van individuele gezinnen/kinderen. Een greep hieruit, tijdens een jaar waarin de mogelijkheden helaas minder waren dan we hoopten door (weer) een lockdown en andere beperkende maatregelen:
 • Tijdens de Nationale Voorleesdagen en de Media Ukkie-dagen eind januari was de bibliotheek gesloten. In deze periode postten we dagelijks een bericht op onze socials. Tijdens de Voorleesdagen organiseerden we een dicht- en fotowedstrijd en tijdens de Media Ukkie-dagen boden we 2 webinars aan voor ouders.
 • Helaas werden de BoekStartochtenden pas vanaf de zomervakantie weer georganiseerd zoals gebruikelijk. In de periode tot aan de zomervakantie ontwikkelden we een digitale variant, met iedere woensdagochtend drie berichten op de Facebookpagina van BoekStart Kampen.
 • In de zomervakantie brachten we, met dank aan vele lokale sponsoren, een heus zomer-doe-boek uit. Hierin vonden ouders en kinderen, naast puzzels en informatie, diverse activiteiten. Het doeboek liep zo goed dat een herdruk nodig was en het digitaal beschikbaar werd gesteld voor de gezinnen die alsnog achter het net visten.
 • Igor Krulsnor van Kinderzwerfboek deed tijdens de Zomertour het Kulturhus in IJsselmuiden aan en opende met een sprankelende voorstelling het nieuwe Kinderzwerfboekstation.
 • Gelukkig kon het Kinderboekenweekfeest doorgaan dit jaar. Rondom het thema ‘Worden wat je wilt’ organiseerden we een beroepen-markt. De week werd afgesloten met een fantastische workshop ‘levensgrote fantasiedieren maken’ waarvan de resultaten nog steeds op de jeugdafdeling te zien zijn. Als bonus mochten de kinderen ook nog met hun fantasiedier op de foto met behulp van een green screen.
 • In oktober organiseerden we samen met partners Quintus, Kamerspel, kinderopvang, GGD en de Readshop de eerste Kamper BoekStartdag. Er werden muziekworkshops gegeven, voorstellingen door Kamerspel, schrijver en illustrator Harmen van Straaten vertelde over zijn boeken, er waren workshops door de GGD en met behulp van vrijwilligers werden er veel BoekStartkoffertjes uitgedeeld. Ook werd het vingerpoppetje uit het Prentenboek van het jaar uitgereikt en de vertalingen in het Pools, Turks en Arabisch.
 • Naast de wekelijkse BoekStartspreekuren voor ouders met kinderen van 0-4 jaar, zijn we in september gestart met een spreekuur voor kinderen van 4-12 jaar en hun ouders. Wekelijks zit Dokter Leesplezier klaar op de jeugdafdeling om ouders en kinderen te helpen met het vinden van het juiste boek.
 • Vanuit de Gezinsaanpak proberen wij te zijn op locaties waar gezinnen met jonge kinderen te vinden zijn of bezoeken wij mensen thuis. Dit doen wij via nieuwe samenwerkingen, zoals met Zwembad De Steur, en via de VoorleesExpress. De vrijwilligers van de VoorleesExpress kwamen evenals vorig jaar minder bij gezinnen thuis, maar wisten hen toch goed te begeleiden door af te spreken op school, in de Bibliotheek Kampen of digitaal voor te lezen.

Ontwikkelingen in de Bibliotheek Kampen

Vorig artikel

Team Participatie & Inspiratie

Volgend artikel