Hoogtepunten

Hoogtepunt 1: Corona en de uitvinding van de Afhaalbieb

2020 stond helaas in het teken van het Coronavirus. Op 9 maart 2020 mochten we geen handen meer schudden en al heel snel moesten we sluiten. We hebben ons opnieuw weten uit te vinden en de Afhaalbieb werd een groot succes.

Maandag 16 maart 2020: crisisoverleg door het regieteam van de Bibliotheek. We moeten sluiten tot 6 april. Voor het hek staan de bezoekers voor de belastinginvuldagen die we jaarlijks met Financiën op Koers organiseren, zij zijn erg bezorgd over hun aangifte. We kunnen ze alleen maar een printje met telefoonnummers meegeven. We gaan heel hard aan de slag om iedereen te informeren over de sluiting, om boektransporten af te zeggen en activiteiten te annuleren. De telefoon staat roodgloeiend, mensen vragen of ze toch niet boeken kunnen komen inleveren of lenen. Ondertussen proberen collega's te bedenken hoe ze kunnen werken terwijl de kinderen thuis moeten blijven.


Improviseren en aanpassen

De weken daarna is het heel stil in de Bibliotheek. We zijn gewend te werken met mensen en dat is nu wel heel anders. Het is een vreemde situatie maar we passen ons aan. Al het achterstallige onderhoud wordt in een paar weken gedaan. En klanten worden geholpen met de online diensten die we aanbieden, zoals de e-books en de jeugdbibliotheek.

In Bibliotheekland zijn er grote discussies over het wel of niet laten afhalen van boeken, wij kiezen daar niet voor, we willen er aan helpen bijdragen dat mensen zoveel mogelijk thuisblijven. Dat doen we zelf ook. Via online cursussen gebruiken we de tijd om onszelf bij te spijkeren, soms op geïmproviseerde werkplekken op zolder tussen de was. Via blogs laten we weten wat er achter de schermen allemaal in de bibliotheek gebeurt.We inventariseren welke Kinderzwerfboekstations er nog geopend zijn en bezorgen extra voorraden.We doen een oproep voor het creëren van pop-up zwerfboekenstations bij bv scholen. Die bevoorraden we vanuit geschonken boeken en afgeschreven jeugdboeken die voldoen aan de kwaliteitseisen. Afgeschreven grootletterboeken en tijdschriften brengen we persoonlijk langs bij een aantal verzorgingstehuizen. Die zijn daar heel blij mee!


Medewerkers van de Amandelboom pakken de pakketten met boeken voor bewoners uit.

De situatie blijft onzeker. Eind maart werken we aan vier verschillende scenario's tegelijkertijd, zo zijn we op alles voorbereid. In de pauze na een overleg over de scenario's halen een aantal collega's een lekkerbekje bij de Urker Visboot. Daar zien we handige 'kuchschermen' hangen. Bij navraag blijkt de leverancier ook een lokale ondernemer. Thea belt meteen. De leverancier is eigenlijk al helemaal overvraagd, maar wil voor de Bibliotheek wel een uitzondering maken. We ontwikkelen een groot improvisatietalent en zijn zo als een van de heel weinige bibliotheken direct open als Mark Rutte in een persconferentie totaal onverwacht laat weten dat Bibliotheken op 11 mei weer open mogen.


Open!

Het is opnieuw alle hens aan dek. Er mogen maximaal 30 mensen naar binnen, zij krijgen een winkelmandje als toegangsitem. Die mandjes moeten steeds ontsmet worden. De hele bieb is één richtingsverkeer, overal is desinfectiemiddel aanwezig. En alle boeken die ingeleverd worden moeten 36 uur in quarantaine. De eerste dagen staat een collega op het plein voor de bieb omdat de aanloop groot is. Wij zijn net zo blij als al die mensen dat we weer gedeeltelijk geopend zijn!

En ondertussen is het gelukt om activiteiten online aan te bieden. Het eerste experiment met een online Taalcafé wordt gedaan. De hele programmering van de Maand van Dromen is vertaald naar online.

In juni ontstaat er wat meer ruimte en kunnen we de activiteiten voor specifieke doelgroepen door laten gaan. Het Ont-moetcafé komt wekelijks op maandag samen, mét voldoende onderlinge afstand uiteraard en de taalmaatjes spreken weer af in de Bibliotheek. Maar na de zomer komen we weer helemaal in de greep van Corona. Iedereen in de bibliotheek moet een mondmasker gaan dragen. We richten werkplekken in waar mensen zich voor moeten registreren. We worden moe van alle nieuwe maatregelen maar tegelijkertijd worden we steeds beter in improviseren en bijstellen.


En weer dicht... Maar: De Afhaalbieb start

3 november 2020 horen we dat we opnieuw dicht moeten. Wel mogen we een haal- en brengservice beginnen. De collega's van de publieksservice maken tasjes met reserveringen van klanten, die op afspraak kunnen worden afgehaald. Het is erg veel werk, maar de klanten zijn er direct heel erg blij mee.We missen de klanten, het spontane contact met collega's, ons mooie gebouw en activiteiten met een groot publiek. Ondanks alles heeft Coronajaar 2020 ons heel veel geleerd: we zijn een kei in aanpakken geworden en weten met iedere verandering weer om te gaan. Maar toch: van ons mag 2021 wel snel weer heel normaal worden!


Hoogtepunt 2: Fietspuzzeltocht

Heel wat trappers draaiden flink in het rond deze zomervakantie. Kinderen fietsten samen met ouders of zelf, met vriendjes, en allemaal konden ze gratis boeken meenemen bij de Kinderzwerfboekstations die meededen.

In de zomer van 2020 organiseerden we een puzzeltocht samen met een groot aantal Kinderzwerfboekstations in de gemeente Kampen. Achteraf bezien was het een schot in de roos in dit jaar van 'bijzondere tijden'. De fietspuzzeltochten waren een ideale buitenactiviteit, te fietsen wanneer het uitkwam en een gezellig uitje met vriendjes of het hele gezin!

Ons doel was om de vele Kinderzwerfboekstations in de gemeente Kampen, waar kinderboeken een tweede leven krijgen, in het zonnetje te zetten. Daarnaast wilden we kinderen stimuleren om ook in de zomer lekker te blijven lezen en natuurlijk gewoon een leuke zomerse activiteit organiseren voor kinderen en hun ouders.

Met 3 routes van verschillende lengte konden zowel de allerkleinsten als de grote kinderen meedoen. Elk van de routes voerde langs een aantal KinderzwerfboekStations. Met als begin en eindpunt de Bibliotheek aan de Oudestraat.

Tijdens de fietspuzzeltocht mochten kinderen gratis boeken meenemen uit de Kinderzwerfboekstations, en konden ze stickers verzamelen waarmee ze in de Bibliotheek een cadeautje voor deelname ontvingen. Ook konden ze in de Bibliotheek een puzzel oplossen waarmee drie mooie prijzen te winnen waren.

In totaal deden er 183 kinderen en 106 volwassenen mee aan de Fietspuzzeltocht. En inmiddels kunnen we verklappen dat deze succesvolle activiteit in 2021 een vervolg krijgt!

HEMA Kampen en Van Dijk Bikes, met beide ook een KinderzwerfboekStation, sponsorden de activiteit en de Lions verstrekten een subsidie.


Hoogtepunt 3: Hijs de zeilen!

Een beetje een geheimzinnig gezelschap verzamelde zich op een zaterdagmiddag begin februari in de hal van de Stadskazerne. Sommige hadden een lege plastic fles onder hun arm geklemd. Allen hadden een mobiele telefoon in de aanslag. De jassen bleven aan. Wat was hier aan de hand?

Al die mensen hadden zich verzameld voor de opening van de Watergedichtenroute van Poëzie Verbeeld. De groep stroomde naar buiten naar het hek voor de Stadskazerne. Hier onthulde Wethouder Irma van der Sloot samen met kunstenaar Peter Schräder van ARTicipatie een Hanzebankje. Op dit eerste van in totaal zeven bankjes is een QR-code geplaatst. Na het scannen van deze QR-code met een smartphone kan een verfilming van een gedicht worden bekeken. De video's zijn opgenomen in 360 graden formaat. Door je telefoon om je heen te bewegen kun je ze geheel bekijken. De zeven gedichten die zijn opgenomen in de Watergedichtenroute zijn geselecteerd uit vele inzendingen.


Fles IJsselwater

De meegenomen flessen werden bij het laatste bankje op de route gevuld met IJsselwater en daarna voorzien van heuse Poëzie Verbeeld-stickers. Iedereen was het er over eens, dat al dat water dat via de IJssel door Kampen stroomt, inspireert tot dichttalent en het geweldig is om gedichten in video's tastbaar te maken in de stad.


Loop de gedichtenroute

De Watergedichtenroute is nog steeds op ieder gewenst moment te lopen. Je hebt alleen een smartphone met QR-code scanner nodig. De zeven geselecteerde gedichten en alle andere inzendingen zijn ook rustig na te lezen op: www.bibliotheekkampen.nl/poezie-verbeeld.


Dank

Het project Poëzie Verbeeld was niet zo mooi geworden zonder alle inzenders van watergedichten, de eigenaren van de Hanzebankjes, de kunstenaars en alle acteurs en figuranten in de filmpjes en de bijdragen van Cultuurfonds Kampen en de bijdrage uit het Nautisch Profiel van Provincie Overijssel. Dank jullie wel allemaal! Ook aan RTV IJsselmond voor de verslaglegging van dit geweldige evenement.

Terug naar startpagina

Vorig artikel

Team Jeugd & Educatie

Volgend artikel